Test

Foto: Jan-Olav Wedin.

Regelbunden massage på arbetsplatsen, har visat sig minska antalet
sjukskrivningar.

Massage bidrar till att reducera halten av stresshormon i kroppen
– regelbunden massage gör att den anställde bygger upp en buffert mot
stress, att de kan hantera tempot bättre, både på arbetet och privat.

Anställda har också berättat att de:

  • upplever minskad smärta i nacke, axlar och rygg.
  • sover bättre
  • är mindre irriterade och har lättare att samarbeta med andra.

Lupino friskvård har 10 års erfarenhet av företagsmassage och alla våra
massörer är diplomerade eller certifierade. Flera av dem har även andra
kunskaper bl. a. inom akupunktur och kroppshållning.

Vår strävan är att de anställda ska känna sig väl omhändertagna av kompetenta
terapeuter. Alla våra medarbetare har behandlings- och ansvarsförsäkring.

Behandlingarna anpassas efter den anställdes behov vilket innebär att varje
tillfälle blir unikt. Bedömer massören att den anställde behöver
kompletterande behandling, kopplas någon av våra samarbetspartners in.

Vi erbjuder gratis prova-på massage.

Samarbetspartners

Björn Wikström, är body-sds terapeut (metoden har släktskap med naprapatin).
Bland annat frigör och stabiliserar han leder och ryggrad. Krånglande leder och
ryggrad kan ofta vara en orsak till muskulära spänningar. Att lossa på eventuella
låsningar här, skapar fri passage i kroppen, vilket aktiverar den egna
läkningsförmågan. Björn arbetar även med samtalscoaching.

Susanna Moser är legitimerad sjukgymnast med specialinriktning på hållningsoch
rörelsemedvetenhet. Susanna kopplas in när den anställdes problem har sitt
ursprung i hans eller hennes hållning. Arbete med kroppshållningen innebär att
man når en muskulär avslappning , vilket i sin tur leder till fysisk och mental
återhämtning. På detta sätt kan den anställda uppleva ökad energi och kraft.

Kurser

Mimmi Hammar (certifierad massör, pedagog i Mindfulness och Mental
Träning), håller stresshanteringskurser utifrån de behov som finns
hos personalen.
Kursen inleds med att göra en stressinventering för att fastställa var och ens
behov.
Beprövade stressreducerande tekniker och teoretiska kunskaper vad gäller
stress, varvas med samtal kring temat. I slutet av kursen utarbetas en individuell
plan för fortsatt egen träning. Kursen omfattar 5-8 tillfällen.

Föreläsningar

Mimmi håller även föreläsningar inom Mental Träning och Mindfulness, där
metoder och aktuell forskning presenteras.

Mindfulness

Vi erbjuder en tjänst där vi kommer ut till ert företag och leder pass i
Mindfulness. På detta sätt får de anställda regelbundet möjlighet att sänka
tempot och öka sin mentala skärpa.