Mental Träning för musiker/artister

Den nervositet inför uppträdanden som många artister och musiker upplever, har visat sig vara möjlig att bemästra genom Mental Träning.

Här handlar det mycket om att, med hjälp av den Mentala Träningen, förändra de automatiska negativa tankar som ofta kommer oanmälda precis när man ska upp på scenen(eller vid andra tillfällen). Tankar som drar ner självförtroendet och som försämrar möjligheten för musikern/artisten, att musicera på sin egen högsta nivå. Och som även försämrar möjligheten för utövaren att komma in i det tillstånd som brukar kallas för ”flow” dvs ett tillstånd där tid och rum har upphört att existera till förmån för det ”skapande rummet”.

Den Mentala Träningen går alltså att applicera även på scenarbetet. Jag jobbar med musiker /artister och ungdomar som studerar musik eller andra konstformer, tex dans. I grupp jobbar vi med inre hinder, självbild och stress, men också med att hitta den inre glädjen som driver de flesta som ägnar sig åt musik/konst. Arbetet varvas med visualiseringsövningar, ”miniföreläsningar”,  diskussioner och samtal.

Att arbeta med detta i gruppform har visat sig vara väldigt kraftfullt då deltagarna delar erfarenheter med varandra, vilket ofta stärker dem som konstnärer och människor.

FotoLeif, trombon framför på pallMimmi Hammar, trombonist, sångerska och Certified Mental Training Master.

Foto: Leif Johansson