Mental träning

Enskild coaching i målbildsträning

Du följer ett beprövat program, utformat av Lars-Eric Uneståhl,  som anpassas till dina behov.
Räkna med ca 5-8 träffar med ett par veckors mellanrum.
Mål: att du ska få tillgång till en teknik som gör det möjligt
för dig att nå dit du vill.

 

Kontakta Mimmi för en personlig plan.

Klicka här för att anmäla dig till kursen!